תשואה - איך מחשבים?, מה משעות התשואה?

באתר זה תוכלו אפרוס בפניכם את הסודות שחובה לדעת בקניית דירה להשקעה , כל מה שחובה לדעת על מנת לעשות את ההשקעה האופטימלית!


למגוון השקעות אטרקטביות בנדל"ן לחצו כאן השקעות נדל"ן לוח נדלן דיל

מחשבון תשואה

צירפתי מחשבון תשואה אך על מנת לעשות את השימוש המיטבי בו קראו דף זה תחילה.

לחצו כאן מחשבון חישוב תשואהמהי תשואה,למה אנו זקוקים להבין את משמעותה?, ואיך מחשבים אותה?

תשואה הכלי החישובי שבעזרתו נוכל לשקלל את סכום הכסף שהנכס בו נשקיע יפיק לנו, ובעזרתו נוכל לשקלל להעריך ולהשוות בין הנכסים השונים.

הגדרה הלשונית של תשואה הינה : תשואה , היא היחס בין השווי הנכס בנקודות זמן שונות. . תשואה תוצג באחוזים, כיוון שהיא מייצגת את הרווח או ההפסד באחוזים, ולא מספר נקי.

למעשה תשואה על הנכס לעניינינו הינה סכום הכסף שהיא משיאה לנו ביחס לסכום ההשקעה הראשוני, נהוג לחשבה בצורה שנתית, אציג את הדרכים המקובלות לחישוב תשואה:


האפיק הראשון אותו ננתח הוא השינוי בערכה של הדירה

כאשר אנו קונים דירה במחיר של 1,000,000 שח לצורך העניין כמובן כתלות במצב השוק ישנו מצב של עליית ערך, אותה דירה שעלתה לנו 1,000,000 שח כעבור 5 שנים ערכה הריאלי יכול לנוע ל 1,300,000 שח אם נחליט לממשה,

חישוב זה אינו חישוב התשואה אך הינו מרכיב חשוב ביותר בתחשיב אותו עלינו לבצע בהחלטה על המיקום אותו אנו מיעדים בהחלטה על השקעה בנדל"ן.

עליית ערך הנכס הינו תהליך היסטורי בישראל אשר מתרחש כאשר רמות המחירים במרכז מתפשטים לכיוון הפריפריה בהמשך נתייחס לתופעה זו בפרק הדן באיתור הנכס הדירה להשקעה .

על מנת להתייחס לחישוב רכיב זה נבצע לפעולה חשבונאית פשוטה:

ערך הנכס כיום - ערך הנכס בזמן הקניה = עלית הערך

לא אכניס אותכם לשיקולים של תחשבי מדדים וריביות הפחתות ופחת, אלא נתייחס לחישוב הפשוט.אפיק נוסף אותו עלינו להבין הוא תשואה השנתית הגולמית - אשתדל לפשט ככול האפשר את החלק המתמטי בנושא זה

שיטה זו והיא המקובלת לחישוב תשואה על נכס והיא בנויה בצורה הבאה.

מחיר הדירה - במחיר הדירה עלינו לכלול את כל הגורמים, שיפוצים, מס רכישה וכל הגורמים אותם צריך להוסיף למחיר בו נוקב המוכר תוכלו ללמוד על מחירה האמיתי של הדירה בפרק מחיר הדירה האמיתי.

השכירות - השכירות הצפויה להתקבל כתוצאה מהשכרת הדירה.


התחשיב הינו פשוט

מחיר הדירה לצורך הדוגמה 1,000,000 ש"ח.
השכירות המתקבלת 6,5000 ש"ח.
נכפיל את שכר הדירה ב 12 (מס החודשים בשנה) - 6500*12 = 78,000 ש"ח.

ונחלק את שכר הדירה השנתי בעלות הדירה הכוללת כלומר :

1,000,000 / 78,000 = 7.8 אחוז תשואה.


שיטות נוספות לחישוב תשואה הן שיטת החישוב תשואה על ההון : כלומר על סכום הכסף העומד בראשותנו כמה בעצם תשואה נוכל לקבל בתחשיבים השונים, בשלב זה לא היתי מעוניין להכניס אותכם לתחשיבים אלו על מנת לא לסבך את הנושא.


יש לשקלל כמה משתנים נוספים בחישוב התשואה

לא תמיד נוכל להשכיר את הדירה 12 חודשים רצוף, אך יש לשאוף לכך, יש לשקלל גורמי כגון בלאי, ותיקונים שאנו עשויים להשקיע בדירה.
זכרו כי ידע שווה כוח , בעזרת אתר זה תוכלו לבצע את השקעה בנדל"ן בצורה הבטוחה ביותר במינימום התקלות האפשרי , כל מה שחובה לדעת על השקעה בנדל"ן.

לחצו פה לתחילת המדריך - השקעה בנדל"ן

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
כל מה שחובה לדעת כשקונים דירה, מוכרים דירה ומשקיעים בנדל"ן
קבוצת נדל״ן דיל