מס רכישה

באתר זה תוכלו למצוא את עצות וטיפים רבים מטובי המומחים בנדל"ן  שיובילו אותכם לקניית דירה בצורה הנכונה ביותר והטובה ביותר  , כל מה שחובה לדעת שקונים דירה.


בפרק זה אסביר אסביר את הנושאים הבאים :

 • צירפתי מחשבון מס רכישה.
 • מהו מס רכישה?
 • מה שיעורו?
 • מדרגות מס הרכישה המעודכנות ביותר !
 • מהם הפטורים הקיימים.


מחשבון מס רכישה

על מנת לסייע לכם בחישוב בצורה אוטמטית צירפתי מחשבון מס רכישה על פי מדרגות המס המעודכנות.

לחצו כאן : מחשבון מס רכישה  ומדרגות מס רכישה המעודכנות ביותר.

לחצו כאן לאתר מקיף בתחום המשכנתא ומחשבוני משכנתא מתקדמים : מחשבון משכנתא 
 

מהו מס רכישה ?

מס רכישה מוטל על כל רוכש מקרקעין, המס הוא מס יחסי ומוטל בתאם לשווי הרכישה .

המס הינו מס מדורג צירפתי שרטוט שמסביר את מדרגות מס הרכישה המעודכנות.

ישנן 5 מדרגות מס כאשר רוכש דירה שהיא דירתו היחידה ישלם את המס רק על הדרגה השניה והשלישית על מנת להמחיש את הנושא צירפתי תשריט בנוסף אתן כמה דוגמאות מספריות.

 


 

שיעורי המס לדירה יחידה

 

מדרגה ראשונה

 • על חלק השווי שעד 1,744,505 ש"ח לא ישולם מס רכישה, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (עד 1,696,750 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה שנייה

 • על חלק השווי שמעל 1,744,505 ש"ח ועד 2,069,205 ש"ח ישולם מס בשיעור של 3.5%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (בין 1,696,750 ש"ח ל-1,974,335 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה שלישית

 • על חלק השווי שמעל 2,069,205 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח ישולם מס בשיעור של 5%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (בין 2,012,560 ש"ח ל-5,192,150 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה רביעית

 • על חלק השווי שמעל 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח ישולם מס בשיעור של 8%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (בין 5,192,150 ש"ח ל-17,307,170 ש"ח בשנה שלפני כן).
 

מדרגה חמישית

 • על חלק השווי שמעל 17,794,305 ש"ח ישולם מס בשיעור של 10%, החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021 (מעל 17,307,170 ש"ח בשנה שלפני כן).

 

שיעורי המס לכל דירת מגורים מעבר לדירה הראשונה

 

שיעורי המס המעודכנים החל מיום 16.01.2020 ועד יום 15.01.2021:

 • מדרגה ראשונה, עד 5,340,425 ש"ח: על חלק השווי שעד סכום זה ישולם מס בשיעור של 8% (עד 5,194,225 ש"ח לפני כן).
  • מדרגה שנייה, מעל 5,340,425 ש"ח: על חלק השווי העולה על סכום זה ישולם מס בשיעור של 10% (מעל 5,194,225 ש"ח לפני כן).למגוון השקעות אטרקטיביות בנדלן לחצו כאן - השקעות נדל"ן


 

פטורים שונים :

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הטבות לעונים לקרטריונים של נכים,משחות שכולות ונפגעי איבה אותם פירטתי .

הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (‎0.5%)

א. נכים
נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים;
נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של ‎75% לפחות, לצמיתות;
נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק;
נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של ‎50% לפחות;
נכה על-פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
נכה על-פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל ‎50% נכות לפחות לצמיתות.
נפגע פעולות איבה (על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה), שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של ‎19% לפחות;
בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם, ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.
ב.בני משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה

בני משפחה (הורה, אלמנה ויתום עד גיל ‎40) של חייל שנספה במערכה הזכאים לתגמולים.

שאיריו של נפגע, הזכאים לקצבה , על-פי החוק .

נכים, ובני משפחות שכולות כאמור זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בשל רכישת דירה למגוריהם בשיעור ‎0.5% משווי הדירה הנרכשת. זכאות זו ניתן לנצלה פעמיים בלבד.

כדי לקבל הקלה בתשלום מס רכישה, על המבקש להגיש למשרד מיסוי מקרקעין האזורי (בתחומו נרכשה הדירה), בקשה על גבי טופס ‎2973 שניתן לקבלו באותם משרדים.


ג. עולים

בעל אשרה או תעודת עולה (לפי חוק השבות);

בעל אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א' ‎1 (לפי תקנות הכניסה לישראל);

כל אלה על סמך תעודות רישום של משרד הפנים.

עולה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של ‎0.5% עד לתקרה המתעדכנת אחת לשלושה חודשים. מעל סכום התקרה ישולם מס בשיעור ‎5% כאמור לעיל.
סכום התקרה מתעדכן ב- ‎16.1, 16.4, 16.7, 16.10 כל שנה. (סכום התקרה נכון עד ליום ‎15.04.06 הוא ‎1,113,230 ש"ח).
עולה זכאי להקלה כאמור ממס רכישה בשני מקרים:
‎1. פעם ברכישת דירה למגוריו או ברכישת קרקע פנויה להקמת דירת מגורים שתשמש למגוריו.
‎2. פעם נוספת ברכישת בית עסק או קרקע פנויה להקמת בית עסק שהעולה עצמו ו/ או קרובו יעבדו בו.
בית עסק לעניין זה - לרבות משק חקלאי.
הקלה זו ניתנת לעולה בתנאי שהדירה נרכשה תוך ‎7 שנים מיום עלייתו לישראל לראשונה, או שנה לפני עלייתו.
זכויות אלה אינן ניתנות להארכה. תקופת שירות חובה בצה"ל אינה נלקחת בחשבון במנין שבע השנים.
בני זוג שרוכשים דירה , ורק אחד מהם עולה, זכאים שניהם להקלה במס. כמו כן בני זוג שרק אחד מהם עולה ושרכשו את הדירה קודם נישואיהם, יקבלו את ההקלה אם נישאו תוך שנה מיום הרכישה.
כדי לקבל את ההקלה, יש להמציא למשרד מיסוי מקרקעין האזורי תמצית רישום ממשרד הפנים ולצרף אליה בקשה על גבי טופס ‎2973.
בכל המקרים הנ"ל התנאי למס המופחת הוא כי הדירה תשמש למגוריו של הרוכש.

הנחה למקבל דירת מגורים במתנה (ללא תמורה) מקרוב
ככלל נקבע, כי יחיד המקבל דירת מגורים מקרובו במתנה (ללא תמורה) ישלם מס רכישה - ‎1/3 (שליש) ממס רכישה רגיל.

העברת דירת מגורים בין בני זוג נשואים, המתגוררים יחד באותה דירה, במתנה (ללא תמורה) פטורה ממס רכישה לחלוטין. אם בני הזוג אינם מתגוררים באותה דירה ישלמו מס רכישה שליש כמו כל קרוב אחר.

"קרוב" לעניין זה - בן זוג, הורה, צאצא (נכד, נין) בן זוג של הצאצא, אח ואחות.

כאשר מועברת במתנה לקרוב חלק מדירה ייעשה חישוב מס הרכישה הרגיל לגבי הדירה כולה ומקבל המתנה ישלם שליש מהמס על החלק היחסי שיקבל מן הקרוב.
חישוב מס הרכישה על דירת מגורים שנתקבלה במתנה (ללא תמורה)

שווי דירת המגורים נקבעת לפי שוויה בשוק החופשי דהיינו ממוכר מרצון לקונה מרצון.
לפיכך, הנך רשאי לקבוע בעצמך את שוויה של הדירה לפי מיטב ידיעתך ולפי המידע המצוי בידך ולחשב את שיעורי מס הרכישה בהתאם, כלומר לערוך שומה עצמית ולהצהיר בהתאם . מנהל מיסוי מקרקעין ישמח לאשר את השומה העצמית שערכת, אם ימצא שהשווי שקבעת הוא סביר וחישוב המס נעשה כנדרש.
 

 

 

זכרו כי ידע שווה כוח , בעזרת אתר זה תוכלו לבצע את קניית הדירה בצורה הבטוחה ביותר במינימום התקלות האפשרי , כל מה שחובה לדעת שקונים דירה .

לחצו פה לתחילת המדריך - קניית דירה

מנהל מקרקעי ישראל
לשכת שמאי מקרקעין בישראל
התאחדות הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
Ministry of Industry
משרד האוצר
כל מה שחובה לדעת כשקונים דירה, מוכרים דירה ומשקיעים בנדל"ן
קבוצת נדל״ן דיל